Fotogalleri 1
Fotogalleri 2
Fotogalleri 3
Fotogalleri 4
Fotogalleri 5
Fotogalleri 6
Fotogalleri 7
Fotogalleri 8
Fotogalleri 9
Fotogalleri 10
Fotogalleri 11
Fotogalleri 12

Fotogalleri 13
Fotogalleri 14

Teckning 1
Teckning 2

Naviga 10s
Naviga FF 1080
Naviga 630
Båt tillverkning
Allmänt
Kontakt oss

Tekniska Data 

Längd 8,60 m
Bredd 3,18 m
Djupgång 0,80 m
Vikt med motor 4,0 ton (med full tank och grundutrustning)
Motor 70-200 Hk
Glidande skrov, självlänsande däck
Material handlaminerat härdad plast
Tank- och lastutrymme över 1000 l

Grundrustning

Roder och köljärn syrabeständigt stål
Hydraulisk manöverutrustning
Navigerings- och arbetsljus, sökarljus/sökljus
Räcken och fästbeslagen syrabeständigt stål
Inredning, t.ex. teak
Säten
Elektriskt system 12/24 V
Huvudströmbrytare och säkringstavla
Värme, vindrutetorkare och belysning inombords
Ankarlåda, ankare och kätting
Länspump och brandsläckare
Bränsletank

Exempel på tilläggsutrustning

WC med tvättfat
WC med dusch
Markanslutning till elkablar
Mätare för rodervinkel
Tridata
GPS-navigator
Radare
Ekolod
Dieselvärmesystem
Petrolium/diesel- eller gaskokare
Radio/CD- eller kassettspelare
Vattentank
Varmvattentank
Avloppsvattentank
Extra bränsletank
Gardiner
Bottenmålning mot saltvatten och alger
Tilläggsstyrning (joystick)
Taklucka
Generator 1,5-3 KVA


Naviga 8S är genom modernt tänkande utvecklad rekreations- och arbetsbåt, vars målsättning är utmärkt utrymmesdisposition. Snabbhet, smidighet och säkerhet har varit utgångspunkten vid planeringen av Naviga 8S. Som resultat av produktutvecklingen skapades en 8,60 meter lång och 3,18 meter bred båt med glidande skrov och modern formgivning som motsvarar dagens snabbhetskrav (t.o.m. 30 knop) och smidighetskrav vändradie 10 meter). Säkerhetstänkandet representeras av en helt ny cell- och däckkonstruktion som ger båtens skrov utmärkta stabila egenskaper och goda separata utrymmen. Skrovet är en efterlikning av överlappssöm och tack vare den stadiga kölen är båten riktningsstabil och stadig också i blåsiga förhållanden. Den speciella formgivningen av fören och bottnet gör att båten kan köras med höga färdhastigheter och ändå bibehålla mjuk och rullningsfri gång även i hårda förhållanden.

Hytten i Naviga 8 S är enkajutig med kojplatser för 4 personer. Styrhytten bildar en helhet som är placerad i fören varifrån sikten och båtens manövrerbarhet är bäst. I inredningen har hållbara och lättskötta material använts. I hytten kan utrustning både för dagskryssning och familjekryssning installeras allt efter utrymmesfordringarna, t.ex. pentry med tryckvattensystem, kokapparat med ugn och separat toalett. I styrhytten kan den modernaste navigerings- och styrningsapparaturen installeras.

Naviga 8 S är en kombinerad rekreations- och arbetsbåt som kan navigeras även i hård sjögång. Båten kan tillverkas enligt individuella önskemål för att uppnå önskade utrymmes- och navigeringsegenskaper. Du kan själv vara med om att planera din drömbåt. Oberoende av vilket slags utrustning du behöver, kan du vara säker på att du får en mycket fördelaktig båt vad storleken beträffar.